Perfil
Nom

Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora

Persona de contacte ITNMR
Àmbit professional

Teràpies naturals i alternatives, Salut holistica i benestar

Presentació

Totes les parts del nostre cos estan relacionades entre sí, en part degut a que ment, òrgans i teixits estan connectats a una mateixa xarxa nerviosa.

El sistema nerviós vegetatiu regula les funcions d’òrgans i teixits, integrant-los en aquest tot i mantenint-lo en el seu màxim quilibri possible.
Qualsevol irritació sobre aquesta xarxa nerviosa (cicatrius, infeccions, intervencions quirúrgiques, estrés emocional…) pot alterar el neurovegetatiu i així aparèixer símptomes diversos a qualsevol zona del cos.

La Teràpia Neural preten neutralitzar aquestes irritacions mitjançant injeccions a punts específics segons la història de vida de cada persona, i el seu sistema nerviós buscarà un nou ordre de major equilibri, en el qual, el dolor, la infecció, l’al.lèrgia, el trastorn hormonal…potser ja no té la necessitat de ser-hi.

Més informació:

institutdeterapianeural.cat

http://www.terapianeural.com

Contactant per aquí ens ajudes ❤ 😊 Gràcies!

Ciutat

Sabadell

Web o FB

institutdeterapianeural.cat

Telèfon

937278068

Correu

aalvarez.tn@gmail.com

Preferència de contacte

Telèfon

Politica de privacidad

yes