Jo Sóc
Nom

Joey Joseph

Persona de contacte Joey Joseph
Àmbit professional

Coneixements, Ecologia

Presentació

La permacultura és una ciència de disseny, basada en l’observació dels sistemes naturals, que l’ajuda en el disseny dels assentaments humans que tenen l’estabilitat i la flexibilitat d’un ecosistema saludable. Els fonaments ètics que guien la permacultura són simples però potent: tenir cura de la terra, tenir cura de la gent, i compartir l’excedent.

La mediació és una forma efectiva de resoldre els conflictes. Es tracta d’un tercer independent – un mediador – que ajuda a ambdues parts arriben a un acord. El mediador ajuda a restablir la comunicació. La mediació és un procés voluntari i només tindrà lloc si ambdues parts estan d’acord.

La presa de decisions per consens és una forma creativa i dinàmica d’arribar a un acord entre tots els membres d’un grup. En lloc de votació un grup mitjançant consens es compromet a trobar solucions que tothom dóna suport de manera activa. Això assegura que totes les opinions, idees i preocupacions es tenen en compte.

Contactant per aquí ens ajudes ❤ ? Gràcies!

Ciutat

Sant Pere de Ribes

Web

re-green.gr

Correu

zeroworks@gmail.com

Preferència de contacte

Atenció per igual de correu electrònic i telèfon